MagOXX Board: de brandwerende krachtpatser!

De strenge regels voor de brandveiligheid van gebouwen zijn duidelijk. Brandveiligheid voor bouwwerken en met name in de utiliteitsbouw is een MUST. Dit betekent echter niet dat dit een beperking oplevert voor eigen interpretaties van opdrachtgevers, architecten en aannemers. Hoe brandveiligheid te bereiken is, hangt af van de genomen brandveiligheidsmaatregelen. Dit spectrum loopt van ontwerp- tot en met gebruiksfase. Deze maatregelen bewijzen echter enkel hun waarde in onderlinge samenhang.

U bent vast wel bekend met bouwmateriaal dat het mogelijk maakt om de ontwikkeling van een brand te vertragen, oftewel: passieve brandveiligheid. Maar hoe kunt u bij nieuwbouw- en renovatieprojecten rekening houden met de brandveiligheid en welke rol speelt de keuze voor het materiaal hierbij?

Animatie: een introductie (bron: YouTube, Brandveilig Bouwen Nederland)

 

Bouwkundige brandpreventie en
de toepassing van brandveilige bouwmaterialen.

Door de stijgende vraag naar deze materialen komen er steeds vaker nieuwe en verbeterde brandwerende materialen beschikbaar op de markt. Bovendien worden de eisen die op het gebied van brandveiligheid aan gebouwen worden gesteld steeds strenger. Het gaat immers om onze veiligheid. Bouwproducten die in de Nederlandse bouw worden toegepast moeten ten minste voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit wordt er verwezen naar de Nederlandse brandklassering voor materiaalgedrag bij brand o.a. naar NEN 6064.

Echter sinds enkele jaren mogen ook de producten toegepast worden die voldoen aan de Europese klasseringsnorm NEN-EN 13501-1. De Europese classificering werd ingevoerd via het besluit van de Commissie (2000/147/EG) met het doel om een gezamenlijk platform te creëren voor brandveiligheid van gebouwen.

Passieve brandveiligheid

We onderscheiden vijf verschillende productgroepen binnen passieve brandveiligheid:
• Brandwerende industriële branddeuren
• Brandwerende voetgangersdeuren, vliesgevels en glas
• Brandvertragers voor hout en andere plaatmaterialen
• Brandwerende doorvoeringen
• Brandwerende constructies

Magnesiumoxide plaatmateriaal

Ieder bouwmateriaal heeft zijn eigen brandwerende eigenschappen. In de categorie brandwerende constructies valt magnesiumoxide plaatmateriaal. (Uiteraard kunnen deze platen ook worden toegepast in brandwerende deuren, maar daar zullen wij een ander artikel aan toewijden) Het is een relatief nieuw materiaalsoort in Nederland en ook in Europa. Ook wordt het wel kortweg MgO genoemd. Het materiaal kent vele unieke eigenschappen en één daarvan is dat het onbrandbaar is. Het gaat om specifiek te zijn om de Europese brandklasse A1 van materialen, de hoogst haalbare categorie. (volgens European Standard EN 13501-1)

blog_brandclassificatie_brandveiligheid_bouw_materialen_Euroklasse_MgO_A1
Magnesiumoxide behoort tot de Euroklasse A1

 

Animatie: MgO plaatmateriaal wordt op de proef gesteld tijdens een brandtest

 

Duurzaamheid

MagOXX Board platen zijn bovendien naast hun brandwerende eigenschap 100 procent duurzaam. Een vergelijking: de carbon footprint, of de ecologische voetafdruk is minimaal de helft kleiner dan dat van cement. Onderzoek van TNO heeft dit voor ons aangetoond. Het materiaal is tevens voor 100% te recyclen en daarmee is cradle-to-cradle mogelijk. De platen zijn overigens stootvast en vormvast. Ontdek alle voordelen van dit stootvaste, duurzame en ook onbrandbare bouwmateriaal.


Wenst u de gehele MgO infographic te ontvangen?
Vraag hem aan via onderstaand contactformulier!

 

Hoe bespaar je op materiaal en zorg je tegelijk voor een optimale brandwerendheid?

Omdat MagOXX Board platen volledig onbrandbaar zijn is er vergeleken met andere bouwmaterialen, zoals bijvoorbeeld gipsplaat, relatief minder dik plaatmateriaal benodigd voor het bereiken van eenzelfde brandwerendheid.

blog_ce_certification_marking_SINH_boards
MagOXX Board platen beschikken over CE-markering

 

In de categorie brandwerende constructies kunnen we aan de hand van onderstaand voorbeeld een brandvertragende constructie garanderen. Het gaat hier om een scheidingswand (houtskelet) bekleed met aan weerszijden 9mm MagOXX Board en binnenin steenwolisolatie. Deze constructie geeft een brandwerendheid van maar liefst 90 minuten!* Dit betekent dat er vier belangrijke voordelen in één klap bereikt worden, een primeur!

blog_brandvertragende_brandwerende_constructie_tussenwand_MgO_SINH
*Bij correcte toepassing zoals te zien is op bovenstaande afbeelding

 

• Men bespaart op materiaalgebruik en zo ook op kosten door minder dik plaatmateriaal;
• Men voldoet aan de brandvoorschriften;
• Het werken, bewerken en afwerken van het materiaal bespaart tijd, dus arbeidsuren en dus geld;
• Men bouwt duurzaam en draagt zo bij aan een verlaging van de CO2-uitstoot.

Brandwerend bekleden van staalconstructies

Wereldwijd gezien wordt de magnesiumoxide plaat al toegepast voor het brandwerend bekleden of betimmeren van staalconstructies. Reden voor het toepassen voor dit plaatmateriaal zijn het gemak waarmee de platen te bewerken zijn, het relatief lage gewicht, de dampopen structuur en dat bacteriën en schimmelvorming in het materiaal geen kans krijgen.

blog_brandwerend_bekleden_staal_constructies_MgO_Plaatmateriaal_brandveiligheid_bouwen_SINH_board
stalen (draag)constructies

 

U ziet dat MagOXX Board dankzij zijn brandwerendheid optimaal ingezet kan worden voor het brandveilig maken van gebouwen en constructies.

Bent u benieuwd hoe wij u bij uw project kunnen ondersteunen of wilt u vrijblijvend advies op het gebied van passieve brandveiligheid? Neem contact met ons op middels onderstaand contactformulier of bel ons tijdens kantooruren op +31 88-3748400.

 

Blog: Jan Engels 

Withindia Building Solutions breidt uit in metropoolregio Rotterdam Den Haag

Withindia Building Solutions, de producent van brandwerend en duurzaam plaatmateriaal, heeft op 26 mei 2016 SINH™ Boards gepresenteerd voor de Europese markt. Het materiaal is toepasbaar voor de bouw (vloeren, plafonds, wanden) en de meubel-en deurenindustrie.

Nu wordt de volgende stap in de groei gezet: per 1 oktober treden Fred van Hooydonk en Henk Damen toe als Business Associate.

Het bedrijf, dat door oprichter Jan Engels (Voorburg) drie jaar geleden is gestart, kent een snelle groei en heeft inmiddels vestigingen in Nederland, India en China.

Samenwerking SINH™ met In Rapport

Fred van Hooydonk heeft diverse functies in de bouw vervuld en staat als persoon voor ervaring en praktische aanpak voor de bouw in met name metropoolregio Rotterdam Den Haag. Hij werkt op dit ogenblik vanuit de Bouw Management Adviesgroep ‘In Rapport’ en gaat vanaf 1 oktober samenwerken met Withindia Building Solutions.

samenwerking-uitbreiding

Fred is onder de indruk van de kwaliteiten en eigenschappen van het nieuwe plaatmateriaal SINH™ Boards. “ Ongelofelijk dat je met 9mm dikte van dit materiaal de brand met minstens een uur kunt tegenhouden!’ is één van zijn opmerkingen.

Samenwerking SINH™ met SIOCON

Henk Damen werkt vanuit SIOCON, een multidisciplinair  consultancy bureau actief in de bouw, met een passie voor het behalen van meetbare resultaten. Ondersteund door ervaring in de bouwsector en gedreven door innovatie werkt hij vanuit de visie ‘vandaag handelen door toekomstgericht denken’. Voor Henk is toepassen van SINH™Boards in de bouw een concrete toevoeging aan het ontwikkelen van een duurzame samenleving.

Magnesiumoxide plaatmateriaal is een nog vrij onbekend materiaal in de bouwwereld, maar heeft unieke eigenschappen ten opzichte van de huidige bouwgrondstoffen, zoals beton, cement, calcium silicaat of hout. Reden voor Jan Engels om een innovatietraject te starten met als uitkomst de SINH™Boards. Het resultaat is een multi-functioneel brandwerend plaatmateriaal, dat bovendien licht is van gewicht, waterbestendig, stootvast en dat een hoog isolerend vermogen heeft. Daarnaast is het materiaal 100% recyclebaar.

“Withindia Building Solutions breidt uit en is daarom blij met de samenwerking. We hopen middels deze samenwerking versneld nog meer mensen in aanraking te brengen met de bijzondere toepassingen van dit materiaal.”
Aldus Jan Engels (CEO Withindia Building Solutions).

Blog: Jan Engels

Herbestemmen van gebouwen: tip voor het verhogen van brandwerendheid

Een derde van het totaal aantal vierkante meters lege kantoren (8,7 miljoen m2) kan getransformeerd worden naar gebruik voor woningen (Deloitte, 2015).

Inleiding

Om de leegstand van kantoren terug te dringen zijn echter wel creatieve oplossingen nodig, want niet elk leegstaand kantoor is geschikt voor tijdelijke dan wel permanente functiewijziging. Helaas zijn functiewijzigingen in de praktijk vaak lastig te realiseren. Er kunnen diverse redenen zijn die het proces belemmeren zoals stedenbouwkundige, bouwtechnische, juridische en financiële redenen om maar een paar te noemen. Maar ook hele concrete zoals de staat waarin de installaties in het gebouw verkeren, de noodzakelijke wijziging van het vigerende bestemmingsplan, brandveiligheid en financiële ontwikkelrisico’s.

Brandveiligheid

Als voor het realiseren van de functiewijziging ook nog moet worden verbouwd, gelden de verbouw voorschriften uit het Bouwbesluit. Er worden verschillende eisen gesteld aan de woonbestemming zoals beschikbare vluchtroutes, brandcompartimentering en de brandwerendheid van de constructie. Daarnaast moeten wanden, vloeren en plafonds voldoende brand- en rookwerend zijn. Daarom is een goed functionerende brandwerende constructie nodig, die uitbreiding van brand voorkomt en ervoor zorgt dat de rest van het gebouw veilig ontruimd kan worden.
Wanneer er vanuit de bouwregelgeving eisen zijn gesteld aan de brandwerendheid van een wand, zijn de eisen uit het Bouwbesluit van toepassing. Het bouwbesluit stelt eisen aan de mate waarin een brandwerende wand bestand is tegen branddoorslag (vaak ook aangeduid met WBDBO). Branddoorslag houdt in dat de vlammen niet door de wand mogen slaan. De wand moet dus dicht zijn en mag niet bezwijken.

Brandwerend plaatmateriaal

Voor het afbouwen van een brandwerende wand, kunnen verschillende soorten brandwerende platen worden gebruikt. In Europa maar ook in Nederland wordt steeds vaker bouwmaterialen van brandclassificatie A1 vereist. Magnesiumoxide plaatmateriaal voldoet aan de Europese eisen en is ingedeeld in de klasse A1 (EN 13501-1) en is daarmee geclassificeerd als niet-brandbaar zie (Magnesium Oxide Plaatmateriaal: Ultieme oplossing voor brandveilig bouwen). Magnesiumoxide plaatmateriaal is uitstekend geschikt voor het van compartimenten voorzien van wanden, plafonds en vloeren.

Tip

Met een enkele beplating van 9mm SINH™ boards kunt U, indien correct toegepast in binnenwanden, meer dan 60 minuten brandwerend bereiken, zie testresultaten. Dit is uniek, omdat bij andere soorten brandwerende plaatmaterialen een dikker plaatmateriaal of soms een dubbele beplating nodig is.
Magnesiumoxide plaatmateriaal biedt daarnaast ook andere unieke kenmerken, zoals het gewicht (de helft van vezel cement platen), watervastheid (in tegenstelling tot spaanplaat of gipsplaten), groen bouwen (de CO2-bijdrage is de helft van cement). Dit betekent voor u als opdrachtgever, ontwerper, aannemer of afbouwer een grote tijdswinst en lagere kosten.

 

Blog: Jan Engels

Magnesiumoxide plaatmateriaal: ultieme oplossing voor brandveilig bouwen?

Woningen en gebouwen moeten zo brandveilig mogelijk zijn en voldoen aan de Wettelijke Regelgeving.

Op deze manier wordt veiligheid van personen in het gebouw gegarandeerd. Bij het ontstaan van brand moet een gebouw zo snel mogelijk worden geëvacueerd en er mogen geen slachtoffers vallen. Materialen in het gebouw en hun brandwerende eigenschappen kunnen daardoor bijdragen aan het verlengen van de beschikbare tijd tijdens een brand. Kennen ontwerpers, bouwers en gebruikers van gebouwen al de bijzondere eigenschappen van Magnesiumoxide plaatmateriaal?

magnesium-oxide-plaatmateriaal-brandclassificatie-a1-nen-en13501-sinh-brandwerend-plaatmateriaal
Brandclassificatie

Bouwproducten die in de Nederlandse bouw worden toegepast moeten ten minste voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit wordt er verwezen naar de Nederlandse brandklassering voor materiaalgedrag bij brand o.a. naar NEN 6064. Echter sinds enkele jaren mogen ook de producten toegepast worden die voldoen aan de Europese klasseringsnorm NEN-EN 13501-1. De Europese classificering werd ingevoerd via het besluit van de Commissie (2000/147/EG) met het doel om een gezamenlijk platform te creëren voor brandveiligheid van gebouwen.

De Europese brandclassificatie NEN-EN 13501-1 wordt als volgt gecategoriseerd; A1 tot en met F, waarbij A1 de hoogste klassering aangeeft en F de laagste.

Euroklasse Bijdrage aan brand Praktijk
A1 Geen enkele bijdrage Niet-brandbaar
A2 Nauwelijks bijdrage Praktisch niet-brandbaar
B Erg beperkte bijdrage Heel moeilijk brandbaar
C Grote bijdrage Brandbaar
D Hoge bijdrage Goed brandbaar
E Zeer hoge bijdrage Zeer brandbaar
F Niet bepaald
Europese brandclassificatie volgens NEN-EN 13501-1

In Europa maar ook in Nederland wordt voor de afbouw in openbare gebouwen steeds vaker bouwmaterialen van materiaalklasse A1 geëist. De eisen voor brandveiligheid zijn steeds strenger geworden Magnesiumoxide plaatmateriaal voldoet aan de strenge Europese eisen en is ingedeeld in de klasse A1 en daarmee geclassificeerd als niet-brandbaar.

Bij Withindia Building Solutions hebben wij ons gespecialiseerd in het werken met Magnesiumoxide plaatmateriaal. Wij hebben SINH™ boards geïntroduceerd in India en Europa en diverse kwaliteitstesten voor het materiaal gedaan. Alle testresultaten en bijbehorende certificaten zijn terug te vinden op de technische pagina van onze website.

Onze 9mm dikke SINH™ boards kunnen, indien correct toegepast in binnenwanden, meer dan 60 minuten brandwerendheid bereiken (klasse: EI 60). Wij helpen U hierdoor gemakkelijker te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

 

Blog: Jan Engels